Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 1 kg

25.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 1.25

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 50 kg

1,250.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 62.5
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 2,5 kg

82.00 kn 73.80 kn

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 22,5 kg

562.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 28.13

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 25 kg

625.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 31.25

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 27,5 kg

687.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 34.38

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 30 kg

750.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 37.5

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 5 kg

125.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 6.25

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 7,5 kg

187.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 9.38

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 17,5 kg

437.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 21.88

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 37,5 kg

937.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 46.88

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 32,5 kg

812.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 40.63

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 9 kg

225.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 11.25

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 8 kg

200.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 10

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 7 kg

175.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 8.75

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 6 kg

150.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 7.5

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 4 kg

100.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 5

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 3 kg

75.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 3.75

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 2 kg

50.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 2.5

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 45 kg

1,125.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 56.25

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 10 kg

250.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 12.5

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 12,5 kg

312.50 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 15.63

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 15 kg

375.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 18.75

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 20 kg

500.00 kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 25