-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 37,5 kg

978.75 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 32,5 kg

848.25 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 9 kg

234.90 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 8 kg

208.80 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 7 kg

182.70 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 6 kg

156.60 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 4 kg

104.40 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 3 kg

78.30 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 2 kg

52.20 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 1 kg

26.10 kn
-15%

ARTIKLI NA SNIŽENJU

Hex. gumirana bučica 50 kg

1,232.50 kn
-15%

ARTIKLI NA SNIŽENJU

Hex. gumirana bučica 45 kg

1,109.25 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 2,5 kg

65.25 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 22,5 kg

587.25 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 25 kg

652.50 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 27,5 kg

717.75 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 30 kg

783.00 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 5 kg

130.50 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 7,5 kg

195.75 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 10 kg

261.00 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 12,5 kg

326.25 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 15 kg

391.50 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 17,5 kg

456.75 kn
-10%

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 20 kg

522.00 kn