RUN EXCITE 700 LCD TECHNOGYM – TVORNIČKI OBNOVLJENO

36,000,000.00 Kn
Broj BlueGym bodova koje možete zaraditi je: 3600000

RUN EXCITE 700 LCD TECHNOGYM

Širina: 94cm

Dužina: 219cm

Visina: 150cm

Težina: 195kg

Maksimalna težina korisnika: 180 kg