Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 28 KG

616.00 kn

Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 24 KG

528.00 kn

Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 20 KG

440.00 kn

Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 16 KG

352.00 kn

Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 12 KG

264.00 kn

Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 8 KG

176.00 kn

Funkcionalni Trening

PREMIUM IRON KETTLEBELL 4 KG

88.00 kn