Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 22,5 kg

562.50 kn

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 12,5 kg

312.50 kn

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 10 kg

250.00 kn

Jednoručni i Fiksni Utezi

Hex. gumirana bučica 7,5 kg

187.50 kn